O nama

English

 

Udruženje “ZABUNA” je registrovano u Agenciji za privredne registre.
Matični broj: 28008961
PIB: 106514513

Udruženje ZABUNA je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana da doprinese razvoju i stvaranju nove eksperimentalne muzike.

ZABUNA podstiče stvaranje i razvoj eksperimentalne muzičke umetnosti kroz edukaciju građana, a posebno mladih o značaju poznavanja savremene muzičke tvorevine, organizovanje aktivnosti na promovisanju značajnih i novih dostignuća iz navedene oblasti, njihovo arhiviranje i izdavanje.

 

OSNIVANJE

ZABUNA je osnovana i pokrenuta na inicijativu Maje Bosnić, kompozitorke iz Beograda. Bavi se stvaranjem, istraživanjem i sakupljanjem nove muzike što ju je navelo da osnuje udruženje koje će približiti ovu umetnost široj populaciji. 

 

CILJEVI

ZABUNA radi na formiranju velike mreže nove eksperimentalne muzike u kojoj će se naći kompozitori, izvođači, izdavači i ostali centri orijentisani ka ovoj oblasti.
ZABUNA radi na organizovanju festivala, takmičenja i kurseva savremene eksperimentalne muzike.
ZABUNA radi na objavljivanju stručnih tekstova, žurnala i knjiga o novoj ekspeimetnalnoj muzičkoj umetnosti.
ZABUNA gradi biblioteku štampanih, audio i video zapisa nove eksperimentalne muzike.
ZABUNA postepeno stvara jedinstveni centar za savremenu eksperimentalnu muzičku umetnost u Srbiji.

 

AKTIVNOSTI

Radi ostvarivanja svojih ciljeva ZABUNA: 

  • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti nove eksperimenalne muzičke umetnosti,
  • organizuje (sama ili u zajednici sa drugim organizacijama) stručne skupove, savetovanja,  seminare i druge oblike edukacije u oblasti eksperimentalne muzičke umetnosti,
  • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na eksperimentalnu muzičku umetnost,
  • organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji društva u oblasti eksperimentalne muzičke umetnosti i za sprovođenje aktivnosti na promovisanju stvaranja i slušanja i praćenja nove eksperimentalne muzike,
  • organizuje volonterske akcije za izvođenje i izdavanje eksperimentalne muzike, organizovanje koncerata, festivala, takmičenja, konferencija i seminara,
  • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave stvaranjem i razvojem nove eksperimentalne muzičke umetnosti,
  • radi na otkrivanju mladih talenata, podstiče i pomaže njihov razvoj i usmerava ih u daljem obučavanju,
  • radi na organizovanju takmičenja i drugih oblika podsticanja muzičkog stvaralaštva,
  • radi na zaštiti interesa svojih članova, naročito učenika i mladih talenata u ostvarivanju svojih prava.