Jovan Savić (truba)

ENGLISH

Završio je nižu i srednju muzičku školu “Josip Slavenski” u Beogradu, a potom osnovne i specijalističke studije muzičkog izvođaštva na trubi u klasi prof. Mladena Đorđevića na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu (Srbija). Kao solista i kamerni muzičar sarađuje sa ansamblima u zemlji i inostranstvu. Član je Brass Sense limenog duvačkog kvinteta. Od 2008. do 2011. godine je stalni član Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije, a od 2011. godine je stalni član Beogradske filharmonije.

 

BACK TO =>PHONES:ON – nova muzika sa pametnim telefonima