Jelena Vujnović (flauta)

 ENGLISH

Diplomirala je flautu u klasi profesora Miomira Simonovića, a zatim završila specijalističke studije iz oblasti kamerne muzike u klasi profesorke Zorice Ćetković na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu (Srbija). Na istom fakultetu je diplomirala i na odseku za opštu muzičku pedagogiju. Tokom školovanja osvojila je veliki broj nagrada na republičkim, saveznim i međunarodnom takmičenju “Petar Konjović“, kao solista i kamerni muzičar. Član je konsorta flauta “Jakov Srejović” sa kojim je ostvarila više desetina nastupa širom Srbije od 1997. do 2000. godine. Od leta 2012. godine učestvuje u projektu “Donaujugendorchester” u kojem je angažovana kao profesor flaute i izvođač i u okviru kojeg je nastupala u Rumuniji, Mađarskoj, Austriji I Nemačkoj.

 

BACK TO =>PHONES:ON – nova muzika sa pametnim telefonima