MATIJAS KRANEBITER

https://matthiaskranebitter.com/

Combative Music And Its Algorithmic Demystification (2021)

za flautu, saksofon, električnu gitaru, klavir,
perkusije i četvoro-kanalnu elektroniku

[Borbena muzika i njena algoritmična demistifikacija] Kompozicija počinje u sadašnjosti i završava se u ne tako dalekoj budućnosti. Sve snage ljudskog čovečanstva su ujedinjene, čak i one najatletskije na planeti, za konačnu borbu protiv porobljavanja mašinama. Hoće li čovečanstvo uspeti da ukroti algoritam pre nego što pojede svet? Nećete verovati šta se dalje dešava!

Matijas Kranebiter (Matthias Kranebitter) je kompozitor iz Beča, Austrija. Studirao je elektroakustičnu kompoziciju, filmsku i medijsku kompoziciju na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču. Postdiplomski kurs na Konzervatorijumu u Amsterdamu, kao i na Univerzitetu u Gracu kod Aleksandra Stankovskog i Beata Furera. Njegovu muziku karakterišu aspekti današnjeg medijskog društva, gusto nagomilavanje i mešanje sadržaja, od smeća svakodnevnog života do treperavih šarenih i hiperheterogenih zvučnih poplava, komično, groteskno izobličenje klišeiranih muzičkih gestova sa ironičnom ambivalentnošću, sve sa ciljem kulturološki oslobođenog Art bruta u muzici. Njegovi radovi dobili su nagrade kao što su 1. nagrada Gustav Maler Composition Competition 2006, 1. nagrada Project Young Composers Gaudeamus Music Week Amsterdam 2009 ili Impuls Composition Competition Graz 2013, nagrada za publicitet SKE Austro Mechana 2013 i Förderungspreis grada Beča 2014. godine. Osnivač je ansambla Black Page Orchestra kao i jedan od inicijatora pokretanja UNSAFE+SOUNDS FESTIVAL-a – antidisciplinarnog festivala / Media Arts Music u Beču.