MAJA BOSNIĆ

https://majabosnic.net/

((mno.go)) (2021)

za ozvučen ansambl, elektroniku,
video i štitnike za uši

Porudžbina ansambla Black Page Orchestra, omogućena podrškom Ernst von Siemens Musikstiftung, festivalom Musikprotokoll i Austrijskim ministarstvom kulture.

Prva želja mi je bila da isporučim zvuk kroz fizički osećaj – uz glasne vibracije koje se osećaju u ljudskim telima i predmetima u okruženju. Da bih to uradila bezbedno, bilo je neophodno da prigušim sve uši u prostoru, a prigušivanjem ušiju otvorila sam sasvim novu oblast u kojoj sam mogla da radim sa maglovitim oblacima od deformisanih i oštećenih zvukova. Ukinuvši sluh muzičarima stekla sam nove prostore za drugačiji pristup instrumentima i ljudima koji njima upravljaju. Stoga, rad stvara jedinstveno iskustvo za sve uključene i dovodi u pitanje anatomiju slobode kao takve.

Maja Bosnić je kompozitorka savremene muzike iz Beograda. Doktorirala je kompoziciju u klasi profesora Rodžera Redgejta na Goldsmiths univerzitetu u Londonu (Velika Britanija) i trenutno je asistentkinja na katedri za Kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Privlače je apsurdna rešenja, ograničene mogućnosti, neočekivani raspleti, participacija publike, tretiranje instrumenata kao „redi-mejd” objekata i tretiranje svakodnevnih predmeta kao muzičkih instrumenata. Piše muziku za različite ansamble, orkestre, elektroniku i višemedijske umetničke projekte i njene kompozicije su do sada izvođene na domaćim i inostranim umetničkim scenama i festivalima među kojima su: Musikverein Vienna, Musikprokoll, Impuls (Austrija), CTM Festival, Darmstädter Ferienkurse, Festival Jünger Kunstler Bayreuth (Nemačka), IYAF, Forum kompozitora u Londonu (Velika Britanija), Tzlil Meudcan (Izrael), Spazio Musica (Italija), Dilian akademije za novu muziku (Grčka), Sites + Subjects (Bugarska), Timsonia (Rumunija), Muzika ovde i sada, KOMA, Međunarodna tribina kompozitora, Aprilski susreti i Festival S.U.T.R.A. (Srbija). Od 2010. godine organizuje radionice i koncerte u Udruženju za novu muziku – Zabuna iz Beograda.