ANA GNJATOVIĆ

https://www.anagnjatovic.com/

Forest Migrations (2022)

za ansambl i elektroniku

Porudžbina Ansambla E-MEX, omogućena velikodušnom podrškom Kunststiftung NRW

[Migracije šuma] Šume se, pokušavajući da pobegnu od nas, kreću naviše i ka severu. Pokreti su toliko spori da je potrebna cela jedna generacija da bi postali primetni. Gradila sam svet zvuka koji je krupan i tih i koji sporo diše. To je šuma puna zvukova šuštanja, krckanja, uzdaha, prigušenih glasova i udaljenih priča onih koji su odavno otišli – naviše i ka severu. Ili je u pitanju kratka kompozicija o brzom uništavanju.

Ana Gnjatović, kompozitorka, sakuplja i kombinuje pronađene objekte, dela, koncepte i ideje pogodne za generalizaciju, prevođenje, interpretaciju i sonorizaciju. Njene kompozicije izvođene su u Evropi, Izraelu, Meksiku, SAD i Japanu i bile na programima festivala, poput Međunarodne tribine kompozitora, Wratislavia cantans, MusMA, Festival de Wallonie, Culturescapes, MA/IN MAtera INtermedia, MUSLAB. Sarađivala je sa ansamblima Sentieri selvaggi, E-MEX, pre-art, solistima OENM, Vroclavskim filharmonijskim horom, Simfonijskim orkestrom RTS i drugima. Završila je osnovne i doktorske studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Usavršavala se na brojnim međunarodnim radionicama i masterklasovima za kompozitore. Zaposlena je u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Angažovana je i na interdisciplinarnom programu doktorskih studija Višemedijske umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. U svom skorašnjem umetničkom istraživanju ispituje mogućnosti proširenja instrumentalnog izvođenja kroz upotrebu elektronike, govora, pokreta i videa.