ANDREJA ANDRIĆ

ENGLISH

Andreja Andrić (1973, Srbija/Danska) je srpski kompozitor i programer koji trenutno živi u Arhusu u Danskoj. Gaji veliko interesovanje za osnovne elemente muzike: čiste intervale, tonove, boje, trajanja. Doktorirao je Muzičku informatiku na državnom univerzitetu u Milanu (Italija) i koristi kompjutersko programiranje kao glavno sredstvo umetničkog izraza, sa ciljem otkrivanja netaknutih, dinamičnih, konfliktnih i kompleksnih zvučnih svetova. Pionir simfonije za solo pametni telefon kao muzičkog žanra, i resitala na pametnom telefonu kao koncertne prakse. Takođe se bavi kompjuterskom muzikom, videom i softverskom umetnošću. Njegovi radovi su predstavljeni u dvoranama kao što je Muzej Moskve i Muzikhuset Arhus, i nastupao je na brojnim internacionalnimn festivalima za nove medije i zvučnu umetnost, među kojima je i FILE (Sao Paolo, Brazil) i Festival Futura (Krest, Francuska).

Više informacija na: http://www.andrejaandric.altervista.org/

 

One Bit Flow (2018) za izvođača na uređaju

#phone #performance #sliding #scrolling #playing #chords

IMG_0665

 

BACK TO =>PHONES:ON – nova muzika sa pametnim telefonima